Technologie

Pabliko. Zastupitelstvo nemusí být o stozích papíru

Jak si představujete jednání obecního či městského zastupitelstva? Přiznejte se, nejspíše jako hodně „nesexy“ záležitost. Dlouhé rokování, přestřelka lepších a horších argumentů, politikaření a stohy papírů a lejster na stolech. Nebo jako tajemnici, která se snaží co nejpoctivěji vše zaznamenat a následně formulovat dlouhá a suchopárná usnesení, vložit je do barevných šanonů v poličkách a vyvěsit je na úřední desku. A ačkoli doba dnes umožňuje ledasjaké možnosti, tato představa není – i díky strnulé legislativě – povětšinou příliš daleko od pravdy.

Proto pánbůhzaplať za každé řešení, které alespoň trochu přibližuje úřední svět možnostem současných technologií. Jedno z těch nejúspěšnějších vyvíjí a vyrábí česká společnost HD MEDIA. Ta si už před více než deseti lety vzala na paškál právě téma elektronizace zpráv do rady a hlasovací systém pro zastupitelstvo. A vyvinula program Konsiliář, jenž umožňuje zveřejňovat materiály široké veřejnosti. A hlasovací systém Pabliko, který si klade flexibilně obsluhovat jednací řád. V současné verzi lze jeho chování upravit 90 různými parametry. Do nejnovější verze Pablika je možné doplnit například konferenční systém či kamerový systém s plně automatickým řízením při diskusi nebo ukládání mluveného slova v reálném čase do zvukového souboru MP3/OGG.

Základem hlasovacího systému jsou hardwarové komponenty vyvíjené výhradně v České republice – podílí se na nich například holešovská společnost ELKO EP, která je autorem bezdrátových a drátových hlasovacích jednotek. Ty disponují volbami Při / Proti / Zdržet se / Diskuse / Poznámka / Odhlásit. Každý ze zastupitelů získá na ustavujícím zastupitelstvu konkrétní jednotku, se kterou se již dále autorizuje.

Bezdrátová varianta iNELS RF je vhodná zejména do externích prostor, ve kterých se před jednáním propojí hlasovací zařízení s projekční jednotkou, na které je promítán průběh celého zasedání. Dosah jednotek je v nezastavěném prostoru až 100 metrů. Oproti tomu drátové jednotky bývají pevně zabudovány do stolů a díky tomu mohou být ještě elegantnější. Jejich povrch je vyroben z kvalitního tvrzeného skla a k ovládání stačí jemný dotek. Některá města využívají také dodatečnou zpětnou vazbu v podobě zvukové signalizace a vibrace.

Pro obsluhu celého systému je použit Pabliko server, který může být spuštěn na počítači, notebooku nebo miniPC s operačním systémem Windows. Je také napojen na hardware hlasovacího zařízení a k projekční jednotce. Je ovládán aplikací Pabliko Klient, která může být spuštěna na jednom či více zařízeních současně. Určí se tím osoba, či osoby, jež mohou provádět základní úkony, jako je zahájení jednání, přechod k diskusi či hlasování, vkládání protinávrhů, úpravy materiálů, projekci přiložených podkladů. Za běhu je možné podávat protinávrhy, řídit diskusi či vkládat nové správy nebo upravovat jednoduše jejich pořadí. Po každém hlasování je vytvořen protokol.

To, co vypadá na první pohled jako možná zbytečně naddimenzované řešení, v praxi znamená úspor desítek hodin na analogové zaznamenání celého průběhu schůze. I proto dnes Konsiliář a Pabliko využívají už desítky českých měst, včetně Brna, Liberce, Břeclavi nebo Kroměříže. A právě tam nám dávají naději aspoň trochu změnit názor na hodně strnulou organizaci schůzí a jednání.