Lidé

Nahlédněte do laboratoře

Posouvat se vpřed a zanechávat kvalitní výsledky, to je to, na čem lidem v ELKO EP záleží. Čas běží a s časem přichází nové výzvy, výzvy jsou úzce propojeny s inovacemi a inovace jsou nutné, neboť kdo neinovuje, jako by nebyl.

Na trhu je firma ELKO EP už čtvrtstoletí, vyrábí elektrické modulové přístroje včetně bezdrátových prvků, zařízení pro elektrické instalace a zabývá se návrhy komplexních řešení v oblasti automatizací. Všechny výrobky vyrábí tak, aby byla zajištěna maximální kvalita. Výrobky popisují laserem a každý výrobek označují QR kódem, který jednoduše navede na instalační manuál. Kladou důraz na kvalitní pracovní prostředí, pracují s technologií bezolovnatého pájení a všechny relé splňují směrnici RoHS, která se zabývá omezením škodlivých látek v elektrických zařízeních. Disponují vlastní akreditovanou laboratoří, a právě ta bude dnešním tématem, které do detailu rozebereme. Laboratoř odpovídá standardu ISO 17025:2018, vede ji Pavel Prekop a my jsme jej poprosili, aby nám blíže specifikoval, jak taková práce vypadá.

Pavle, co je Vaší prací, co vlastně práce v laboratoři obnáší a co je výsledkem?

Výsledkem naší práce je nyní rozsáhlý test report v anglickém jazyce, který obsahuje v průměru kolem 60 stran a slouží jako podklad pro vystavení EN i CZ verze prohlášení o shodě. Od roku 2005, kdy světlo světa viděl úplně první protokol, který ani zdaleka neodpovídal dnešnímu standardu, vydala naše laboratoř již několik tisíc protokolů a získala značné zkušenosti v oboru.

Jak takový test report ale vlastně vzniká a čeho se týká?

Každé naše zařízení musí být bezpečné a musí odolávat elektromagnetickému (EM) rušení, které přichází z okolí a vzniká provozem ostatních zařízení. Současně nesmí být výrobek zdrojem EM rušení nad přijatelnou mez stanovenou normami. A právě toho se snažíme dosáhnout prostřednictvím různých, mnohdy i nadlimitních zkoušek podle příslušných českých, evropských a mezinárodních norem. Průběh a výsledky těchto zkoušek jsou následně podrobně zaznamenány do tohoto test reportu.

Kolik Vás v laboratoři aktuálně pracuje?

Jsme tu aktuálně 2. Na fotce se do záběru připletl kolega David (ten uprostřed).

Je ještě něco, čím se Vaše laboratoř zabývá?

Je toho poměrně hodně, jen tak namátkou – tvorbou plánů, správou systému, legislativním supportem a technickou podporou pro naši firmu a její pobočky, testováním náhrad součástek, specifickými testy pro zákazníky, testy konkurenčních výrobků, měřením rádiových charakteristik atd.

Nedávno jste úspěšně absolvovali proces akreditace, je to pravda?

Ano je to pravda, naše laboratoř je nově akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Myslím si, že je to jeden z milníků laboratoře ELKO EP, s.r.o.

Slyšel jsem, že jste schopni nabídnout služby i externím zákazníkům, o jaké služby se tedy jedná?

Jedná se především o EMC zkoušky dle velké škály norem, které jsou předmětem již zmíněné akreditace, ale také zkoušky bezpečnosti, klimatické zkoušky, měření různých neelektrických veličin a tak podobně. V poslední době zájem externistů roste. Zájemci jsou z řad výrobců automatizačních systémů, řídicích systémů, přístrojů pro dopravní techniku, elektropohonů, DPS pro kosmický průmysl, různých modulů apod.

Díky za rozhovor Pavle.