Architektura

Rezort Landal Marina Lipno ovládá systém iNELS

Jedna z posledních realizací společnosti ELKO EP se svým chytrým systémem iNELS Vás zaručeně nadchne. Tentokrát není ani z blízkého východu, Ameriky či Afriky, ale přímo z České republiky.

Je známo, že Lipno je vodní dílo vybudované na řece Vltavě. Jde o největší přehradní nádrž na území České republiky a díky tomuto jej nazýváme taktéž české moře. Destinace je oblíbeným turistickým místem nejen pro české občany, ale je hojně navštěvováno taktéž turisty z Rakouska, Německa či Holandska. S tím je spojena poptávka po kvalitním a moderním ubytování, které nabízí resort Landa Marina Lipno. Právě zde ELKO EP nainstalovalo chytrou bezdrátovou elektroinstalaci iNELS, která zajišťuje jednoduchou správu objektu.

Realizace proběhla v období od 11/2022 – 03/2023.

Použité prvky:

  • Spínací prvek s externím teplotním senzorem RFSTI-11B, 285 ks
  • Systémový regulátor teploty  RFTC-10/G, 285 ks
  • Smart RF box eLAN-RF-103, 40 ks

Na začátku tohoto projektu byl požadavek manažera resortu Landal Marina Lipno na implementaci systému, který umožní regulaci teploty v apartmánech resortu bez nutnosti fyzického zásahu technické údržby. Dalším požadavkem byla možnost napojení systému řízení teploty na rezervační systém. Rezervační systém pošle řízení teploty informaci o obsazenosti jednotlivých apartmánů. Na základě této informace se teplota v apartmánu zvýší nebo naopak sníží. Cílem tohoto systému je snížit náklady na energie, které jsou jednou z důležitých nákladových položek resortu.

Při rozhodování o použitém systému zvítězilo řešení iNELS RF. Hlavním důvodem výhry byla schopnost systému fungovat ve stávající počítačové síti bez nutnosti změn a zásadních investicí do stávající počítačové sítě. iNELS RF zároveň nabídl jednoduché rozhraní pro integraci se stávajícím rezervačním systémem.

Realizaci tohoto projektu provedl přímo iNELS CZ ve dvou etapách. První etapa proběhla ve spolupráci se společností JH Technik s.r.o., která zajistila instalaci přijímačů do plynových kotlů. Tato etapa se uskutečnila v rámci podzimní rekonstrukce areálu. Druhá etapa proběhla na začátku roku 2023. Tuto etapu provedl iNELS CZ ve spolupráci s techniky investora. Veškerá instalace probíhala během provozu resortu.