Architektura

House 2035: mimořádný úspěch ELKO EP v Kuvajtu

Už to, že na slavnostní otevření modelové vily – tzv. House 2035, dorazil kuvajtský ministr práce a bydlení Rana Abdullah Abdul Rahman Al-Faris předznamenávalo, že nejde o úplně běžný projekt. Vila vybavená obnovitelnými zdroji energie, vlastní fotovoltaickou elektrárnou, úpravnou pro regeneraci šedé vody a prvky inteligentní elektroinstalace zaměřené na energetickou účinnost. Právě ty pro rezidenční vilu dodala česká společnosti ELKO EP.

ELKO EP se podílelo na přípravě sofistikovaného energetického managementu, kde brána RFPM-2 čte, zpracovává a zobrazuje data z elektroměrů (elektrické sítě či solárních panelů) i vodoměrů (vodovody, čistírny odpadních vod). Získaná data pak dává k dispozici majiteli domu, ale zároveň také provozovateli celé infrastruktury k efektivnímu řízení zdrojů na vnitrostátní úrovni.

House 2035 se stal vůbec prvním domem v Kuvajtu, který získal nejvyšší certifikaci GSAS (Global Sustainability Assesment System), jež oceňuje budovy s mimořádnou schopností snižovat energetickou náročnost budov. Zároveň tu ředitel saúdské pobočky ELKO EP Petr Drastich převzal z rukou Anase Mirze, generálního ředitele Národní technologické společnosti, ocenění za vizionářský přístup, jež určuje budoucí směřování bydlení v Kuvajtu.

Modelový dům, na kterém jsme v posledních letech intenzivně pracovali, dokázal, že úspory mohou jít ruku v ruce s uživatelským komfortem a zároveň dramatickým snížením celkové ekologické stopy. Tím, že získal přísnou certifikaci GSAS, nám pootevřel dveře k další spolupráci. Díky tomu budeme u toho, až budou vznikat další státní projekty v oblasti efektivního bydlení a jejich propojování s inteligentními technologiemi,“ říká Jiří Konečný, majitel společnosti ELKO EP, který v uplynulých letech získal se svou řadou chytré elektroinstalace řadu ocenění – například Vizionář roku či Globální exportér roku. Holešovská společnost má dnes 12 poboček po celém světě a jednou z nejúspěšnějších je právě ta na Blízkém Východě.

Systém řízení spotřeby energie ELKO EP zvýšil hodnocení GSAS tohoto projektu a může kvalifikovat vyšší hodnocení pro jakékoli další budoucí projekty.

Více o projektu naleznete na http://kwhouse2035.com/, o mezinárodní certifikaci GSAS pak na https://www.gord.qa/gsas-trust.